Aktuality

Neefektivní kontrolní a metodická činnost ČSSZ v oblasti nemocenského pojištění 30. června 2019 Jsem praktickým lékařem. Dlouhodobě se zabývám pohybem pacienta v systému zdravotnictví. Jednou z těžebních témat je i posuzovaní dočasné pracovní neschopnosti ošetřujícími lékaři. V této oblasti přetrvává z dob minulých řada nešvarů, které zcela zbytečně komplikují život pacientů. Vyvinuli jsme pro Vás zcela nový systém administrace posuzování zdravotní způsobilosti k práci 1. ledna 2019 Jistě každému je známo, že administrativní práce v současnosti nás hodně zatěžuje. Proto jsme vyvinuli zcela nový systém, který by Vám to mohl ulehčit. Na první pohled to vypadá, že se jedná o zcela běžný formulář, který téměř stejně, jak na psacím stroji, je nutné v jednotlivých kolonkách vyplnit. Vyplnění několika prvních formulářů skutečně takto funguje. Do budoucna však funkce, které Vám výpočetní technika poskytuje, může práci ulehčit. INFORMACE PRO PACIENTY O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 8. května 2018 podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) Sledujeme hladinu cholesterolu a krevního cukru 14. listopadu 2016 Občas ve sdělovacích prostředcích proběhne zpráva, že v rámci nějaké akce byly zdarma prováděny rozbory krve na cholesterol a krevní cukr. I váš praktický lékař tyto rozbory by při preventivních prohlídkách podle stanovených pravidel měl dělat; pokud v rámci rozborů by byl zjištěn nějaký problém, tak i častěji. Stačí jen razítko? 8. listopadu 2016 Domníváte se, lékařské posudky, které obdržíte od zdravotnických zařízení, jsou vždy v pořádku? Stačí skutečně jen „razítko“? Bydleli byste v domě, který vám může spadnout na hlavu?

« Předchozí  •  (1)  •  2  •  3  •  4  •  5  •  Další »