Rychlý kontakt

MUDr. Tibor Vicsápi
Záhumenní 1477, Kopřivnice

ID datové schránky: p93dvba

tel: 595172444 

      556707951


  Vstup do klientské zóny


  


 


Vyvinuli jsme pro Vás zcela nový systém administrace posuzování zdravotní způsobilosti k práci

Jedná se o webové rozhraní, kde si můžete vytvořit žádost o posouzení zdravotní způsobilosti k práci. (pokud si chcete stáhnout původní formulář, klikněte zde)

Benefity tohoto systému pro zaměstnavatele:

 • k žádosti je připojena bohatá nápověda, která bude postupně upravována a doplňována,
 • údaje o zaměstnavateli budou předvyplněné,
 • po filtraci vybranou žádost je možno zkopírovat (pokud se některé informace v žádostech se opakují, není potřeba v plném rozsahu novou žádost vytvářet, například pokud se jedná o stejného zaměstnance se stejnými parametry práce, tak stačí pouze předchozí žádost zaměstnance zkopírovat, uložit, vytisknout a nic víc, pokud se jedná o stejnou pozici a jiného zaměstnance, tak filtrovat podle pozice, zkopírovat a změnit osobní údaje atd.),
 • po vytvoření žádosti data automaticky odcházejí k smluvnímu poskytovali pracovnělékařské péče,
 • jakmile je vystaven posudek, nahrájeme ho do systému a originál posudku uvidíte prakticky v okamžiku vystavení,
 • o nahrání originálu posudku do systému obdržíte emailovou zprávu,
 • v systému uložený posudek je podepsán kvalifikovaným certifikátem a kvalifikovaným časovým razítkem.

Negativa tohoto systému:

 • Vhledem k tomu, že žádost o posouzení k zdravotní způsobilosti k práci je dokument, jako každý jiný, musí být někým autorizován, zůstává tedy nadále forma tištěného dokumentu žádosti, se kterým zaměstnanec přichází k prohlídce. Do budoucna podle zájmu by byla možná i plně elektronická podoba (záleží na tom, do jaké míry pracujete s elektronickými dokumenty). Potom by zaměstnanec mohl přijít pouze s identifikátorem (čárový nebvo QR kód).
 • I přes skutečnost, že uvidíte posudek hned po vystavení, nadále zůstává nutnost prokazatelného doručení z naší strany (datová schránka, převzetí zaměstnancem proti podpisu a pod.).

Postup práce s webovou aplikací a proces posuzování

Vytvoření žádosti

 • na základě žádosti zaměstnavatele vytvoříme účet, do kterého se budete přihlašovat s pomocí uživatelského jména a hesla (zapomenuté heslo je možno znovu vygenerovat).
 • v systému vytvoříte žádost, uložíte a vytisknete, opatříte razítkem a podpisem a předáte zaměstnanci.

Posouzení a doručení posudku

 • zaměstnanec přichází k posouzení na sjednaný termín (objednávky cestou objednávkového systému),
 • po posouzení je vydán posudek a nahrajeme do systému,
 • o nahrání posudku do systému obdržíte  e-mailovou zprávu,
 • přihlášením do systému uvidíte originál posudku,
 • k originálům lékařských posudků máte vždy přístup,
 • zpravidla jednou za týden posudky zaměstnavatel obdrží ještě do datové schránky (požadavek zákona na prokazatelné doručení)

Proč naše posudky neobsahují kolonku podpisu převzetí lékařského posudku zaměstnancem?

 • Tuto informaci zaměstnavatel k ničemu nepotřebuje, podpis zaměstnance je uložen u nás, (posudek vystavuje zdravotnické zařízení, nikoli zaměstnavatel, a prokazatelné převzetí musí být schopen doložit zdravotnické zařízení)

Proč naše posudky neobsahují kolonku vzdání se práva na přezkoumání lékařského posudku?

 • Dokument o vzdání se práva na přezkoumání lékařského posudku musí být uložen u zdravotnického zařízení.
 • Pokud se zaměstnanec vzdá práva na přezkoumání lékařského posudku, neznamená, že lékařský posudek nabyl právního účinku. Vzdát se práva na přezkoumání musí i zaměstnavatel (další účastník) a toto doručit zdravotnickému zařízení.
 • Vzdání se práva na přezkoumání lékařského posudku má velmi vážné právní důsledky. Jeho důsledek je okamžitý a definitivní, proto by se tomu mělo věnovat mnohem více pozornosti. Nestačí pouze obyčejný, krátký strojově nachystaný text a podpis. Formálně podepsané prohlášení o vzdání se práva na přezkoumání může být zpochybnitelný. 

Vyvinuli jsme pro Vás zcela nový systém administrace posuzování zdravotní způsobilosti k práci, který Vám přináší mnoho benefitů.

Jistě každému je známo, že administrativní práce, hlavně její množství v současnosti nás hodně zatěžuje. Proto jsme vyvinuli zcela nový, možná v současnosti jedinečný systém, který by Vám to mohl ulehčit. Na první pohled to vypadá, že se jedná o zcela běžný formulář, který téměř stejně, jak na psacím stroji, je nutné v jednotlivých kolonkách vyplnit.  Vyplnění několika prvních formulářů skutečně takto funguje.  Do budoucna však funkce, které výpočetní technika poskytuje, může hodně práce ulehčit.

Jedná se o webové rozhraní, kde si můžete vytvořit žádost o posouzení zdravotní způsobilosti k práci.

Benefity tohoto systému pro zaměstnavatele:

-          k žádosti je připojena bohatá nápověda, která bude postupně upravována a doplňována (i podle požadavků smluvních partnerů) a některé odkazy (bude-li zájem, můžu odkazy doplnit)

-          na základě zadaných údajů do účtu jsou v žádosti vždy předvyplněné údaje o zaměstnavateli (není nutní pokaždé zadávat).

-          po filtraci vybranou žádost je možno zkopírovat (pokud se některé informace v žádostech se opakují, není potřeba v plném rozsahu novou žádost vytvářet, například pokud se jedná o stejného zaměstnance se stejnými parametry práce, tak stačí pouze předchozí žádost zaměstnance zkopírovat, uložit, vytisknout a nic víc, pokud se jedná o stejnou pozici a jiného zaměstnance, tak filtrovat podle pozice, zkopírovat a změnit osobní údaje.)

-          po vytvoření žádosti, data automaticky odcházejí k smluvnímu poskytovali pracovnělékařské péče,

-          jakmile je vystaven posudek, tento posudek nahráváme do systému, originál posudku uvidíte prakticky okamžitě po vystavení,

-          o nahrání originálu posudku do systému okamžitě obdržíte emailovou zprávu,

-          v systému uložený posudek má i podobu PDF s digitálním podpisem, a proto kdykoliv po přihlášení do systému máte před sebou originál vystaveného lékařského posudku zaměstnanců.

 

Negativa tohoto systému:

-          Vhledem k tomu, že Žádost o posouzení k zdravotní způsobilosti k práci je dokument, jako každý jiný, musí být někým autorizován, zůstává tedy nadále forma tištěného dokumentu žádosti, se kterým zaměstnanec přichází k prohlídce. Do budoucna podle zájmu by byla možná i elektronická podoba (záleží na tom, do jaké míry pracujete s elektronickými dokumenty). Potom by zaměstnanec mohl přijít pouze s nějakým identifikátorem, například čárový nebo QR kód.

-          i přes skutečnost, že uvidíte posudek hned po vystavení, nadále zůstává nutnost prokazatelného doručení z naší strany (datová schránka, převzetí zaměstnancem proti podpisu).

 

Postup práce s webovou aplikací a proces posuzování

Vytvoření žádosti

-          na základě žádosti zaměstnavatele vytvoříme účet, do kterého se budete přihlašovat s pomocí uživatelského jména a hesla (zapomenuté heslo je možno znovu vygenerovat).

-           v systému vytvoříte žádost, uložíte a vytisknete, opatříte razítkem a podpisem a předáte zaměstnanci.

 

Posouzení a doručení posudku

-          zaměstnanec přichází k posouzení na sjednaný termín (objednávky cestou objednávkového systému),

-          pokud po posouzení je vydán posudek, tak to nahrajeme do systému,

-          o nahrání posudku do systému obdržíte okamžitě emailovou zprávu,

-          přihlášením do systému uvidíte originál posudku,

-          k originálům lékařských posudků máte vždy přístup

-          zpravidla jednou za týden lékařské posudky zaměstnavatel obdrží ještě do datové schránky (požadavek zákona na prokazatelné doručení)

 

Proč naše posudky neobsahují kolonku podpisu převzetí lékařského posudku zaměstnancem?

-          Tuto informaci zaměstnavatel k ničemu nepotřebuje, podpis zaměstnance je uložen u nás, (posudek vystavuje zdravotnické zařízení, nikoli zaměstnavatel, a prokazatelné převzetí musí být schopen doložit zdravotnické zařízení)

 

Proč naše posudky neobsahují kolonku vzdání se práva na přezkoumání lékařského posudku?

-          Pro účely nabytí právního účinku posudku, dokument o vzdání se práva na přezkoumání lékařského posudku musí být uložen u zdravotnického zařízení.

-          Pokud se zaměstnanec vzdá práva na přezkoumání lékařského posudku, neznamená, že lékařský posudek nabyl právního účinku. Vzdát se práva na přezkoumání musí i zaměstnavatel (další účastník) a toto doručit zdravotnickému zařízení.

-          Vzdání se práva na přezkoumání lékařského posudku má velmi vážné právní důsledky, jeho důsledek je okamžitý a definitivní, proto by se tomu mělo věnovat mnohem více pozornosti, nestačí pouze obyčejný, krátký strojově nachystaný text a podpis. Formálně podepsané prohlášení o vzdání se práva na přezkoumání může být zpochybnitelný.

Vyvinuli jsme pro Vás zcela nový systém administrace posuzování zdravotní způsobilosti k práci, který Vám přináší mnoho benefitů.

Jistě každému je známo, že administrativní práce, hlavně její množství v současnosti nás hodně zatěžuje. Proto jsme vyvinuli zcela nový, možná v současnosti jedinečný systém, který by Vám to mohl ulehčit. Na první pohled to vypadá, že se jedná o zcela běžný formulář, který téměř stejně, jak na psacím stroji, je nutné v jednotlivých kolonkách vyplnit.  Vyplnění několika prvních formulářů skutečně takto funguje.  Do budoucna však funkce, které výpočetní technika poskytuje, může hodně práce ulehčit.

Jedná se o webové rozhraní, kde si můžete vytvořit žádost o posouzení zdravotní způsobilosti k práci.

Benefity tohoto systému pro zaměstnavatele:

-          k žádosti je připojena bohatá nápověda, která bude postupně upravována a doplňována (i podle požadavků smluvních partnerů) a některé odkazy (bude-li zájem, můžu odkazy doplnit)

-          na základě zadaných údajů do účtu jsou v žádosti vždy předvyplněné údaje o zaměstnavateli (není nutní pokaždé zadávat).

-          po filtraci vybranou žádost je možno zkopírovat (pokud se některé informace v žádostech se opakují, není potřeba v plném rozsahu novou žádost vytvářet, například pokud se jedná o stejného zaměstnance se stejnými parametry práce, tak stačí pouze předchozí žádost zaměstnance zkopírovat, uložit, vytisknout a nic víc, pokud se jedná o stejnou pozici a jiného zaměstnance, tak filtrovat podle pozice, zkopírovat a změnit osobní údaje.)

-          po vytvoření žádosti, data automaticky odcházejí k smluvnímu poskytovali pracovnělékařské péče,

-          jakmile je vystaven posudek, tento posudek nahráváme do systému, originál posudku uvidíte prakticky okamžitě po vystavení,

-          o nahrání originálu posudku do systému okamžitě obdržíte emailovou zprávu,

-          v systému uložený posudek má i podobu PDF s digitálním podpisem, a proto kdykoliv po přihlášení do systému máte před sebou originál vystaveného lékařského posudku zaměstnanců.

 

Negativa tohoto systému:

-          Vhledem k tomu, že Žádost o posouzení k zdravotní způsobilosti k práci je dokument, jako každý jiný, musí být někým autorizován, zůstává tedy nadále forma tištěného dokumentu žádosti, se kterým zaměstnanec přichází k prohlídce. Do budoucna podle zájmu by byla možná i elektronická podoba (záleží na tom, do jaké míry pracujete s elektronickými dokumenty). Potom by zaměstnanec mohl přijít pouze s nějakým identifikátorem, například čárový nebo QR kód.

-          i přes skutečnost, že uvidíte posudek hned po vystavení, nadále zůstává nutnost prokazatelného doručení z naší strany (datová schránka, převzetí zaměstnancem proti podpisu).

 

Postup práce s webovou aplikací a proces posuzování

Vytvoření žádosti

-          na základě žádosti zaměstnavatele vytvoříme účet, do kterého se budete přihlašovat s pomocí uživatelského jména a hesla (zapomenuté heslo je možno znovu vygenerovat).

-           v systému vytvoříte žádost, uložíte a vytisknete, opatříte razítkem a podpisem a předáte zaměstnanci.

 

Posouzení a doručení posudku

-          zaměstnanec přichází k posouzení na sjednaný termín (objednávky cestou objednávkového systému),

-          pokud po posouzení je vydán posudek, tak to nahrajeme do systému,

-          o nahrání posudku do systému obdržíte okamžitě emailovou zprávu,

-          přihlášením do systému uvidíte originál posudku,

-          k originálům lékařských posudků máte vždy přístup

-          zpravidla jednou za týden lékařské posudky zaměstnavatel obdrží ještě do datové schránky (požadavek zákona na prokazatelné doručení)

 

Proč naše posudky neobsahují kolonku podpisu převzetí lékařského posudku zaměstnancem?

-          Tuto informaci zaměstnavatel k ničemu nepotřebuje, podpis zaměstnance je uložen u nás, (posudek vystavuje zdravotnické zařízení, nikoli zaměstnavatel, a prokazatelné převzetí musí být schopen doložit zdravotnické zařízení)

 

Proč naše posudky neobsahují kolonku vzdání se práva na přezkoumání lékařského posudku?

-          Pro účely nabytí právního účinku posudku, dokument o vzdání se práva na přezkoumání lékařského posudku musí být uložen u zdravotnického zařízení.

-          Pokud se zaměstnanec vzdá práva na přezkoumání lékařského posudku, neznamená, že lékařský posudek nabyl právního účinku. Vzdát se práva na přezkoumání musí i zaměstnavatel (další účastník) a toto doručit zdravotnickému zařízení.

-          Vzdání se práva na přezkoumání lékařského posudku má velmi vážné právní důsledky, jeho důsledek je okamžitý a definitivní, proto by se tomu mělo věnovat mnohem více pozornosti, nestačí pouze obyčejný, krátký strojově nachystaný text a podpis. Formálně podepsané prohlášení o vzdání se práva na přezkoumání může být zpochybnitelný.

Vyvinuli jsme pro Vás zcela nový systém administrace posuzování zdravotní způsobilosti k práci, který Vám přináší mnoho benefitů.

Jistě každému je známo, že administrativní práce, hlavně její množství v současnosti nás hodně zatěžuje. Proto jsme vyvinuli zcela nový, možná v současnosti jedinečný systém, který by Vám to mohl ulehčit. Na první pohled to vypadá, že se jedná o zcela běžný formulář, který téměř stejně, jak na psacím stroji, je nutné v jednotlivých kolonkách vyplnit.  Vyplnění několika prvních formulářů skutečně takto funguje.  Do budoucna však funkce, které výpočetní technika poskytuje, může hodně práce ulehčit.

Jedná se o webové rozhraní, kde si můžete vytvořit žádost o posouzení zdravotní způsobilosti k práci.

Benefity tohoto systému pro zaměstnavatele:

-          k žádosti je připojena bohatá nápověda, která bude postupně upravována a doplňována (i podle požadavků smluvních partnerů) a některé odkazy (bude-li zájem, můžu odkazy doplnit)

-          na základě zadaných údajů do účtu jsou v žádosti vždy předvyplněné údaje o zaměstnavateli (není nutní pokaždé zadávat).

-          po filtraci vybranou žádost je možno zkopírovat (pokud se některé informace v žádostech se opakují, není potřeba v plném rozsahu novou žádost vytvářet, například pokud se jedná o stejného zaměstnance se stejnými parametry práce, tak stačí pouze předchozí žádost zaměstnance zkopírovat, uložit, vytisknout a nic víc, pokud se jedná o stejnou pozici a jiného zaměstnance, tak filtrovat podle pozice, zkopírovat a změnit osobní údaje.)

-          po vytvoření žádosti, data automaticky odcházejí k smluvnímu poskytovali pracovnělékařské péče,

-          jakmile je vystaven posudek, tento posudek nahráváme do systému, originál posudku uvidíte prakticky okamžitě po vystavení,

-          o nahrání originálu posudku do systému okamžitě obdržíte emailovou zprávu,

-          v systému uložený posudek má i podobu PDF s digitálním podpisem, a proto kdykoliv po přihlášení do systému máte před sebou originál vystaveného lékařského posudku zaměstnanců.

 

Negativa tohoto systému:

-          Vhledem k tomu, že Žádost o posouzení k zdravotní způsobilosti k práci je dokument, jako každý jiný, musí být někým autorizován, zůstává tedy nadále forma tištěného dokumentu žádosti, se kterým zaměstnanec přichází k prohlídce. Do budoucna podle zájmu by byla možná i elektronická podoba (záleží na tom, do jaké míry pracujete s elektronickými dokumenty). Potom by zaměstnanec mohl přijít pouze s nějakým identifikátorem, například čárový nebo QR kód.

-          i přes skutečnost, že uvidíte posudek hned po vystavení, nadále zůstává nutnost prokazatelného doručení z naší strany (datová schránka, převzetí zaměstnancem proti podpisu).

 

Postup práce s webovou aplikací a proces posuzování

Vytvoření žádosti

-          na základě žádosti zaměstnavatele vytvoříme účet, do kterého se budete přihlašovat s pomocí uživatelského jména a hesla (zapomenuté heslo je možno znovu vygenerovat).

-           v systému vytvoříte žádost, uložíte a vytisknete, opatříte razítkem a podpisem a předáte zaměstnanci.

 

Posouzení a doručení posudku

-          zaměstnanec přichází k posouzení na sjednaný termín (objednávky cestou objednávkového systému),

-          pokud po posouzení je vydán posudek, tak to nahrajeme do systému,

-          o nahrání posudku do systému obdržíte okamžitě emailovou zprávu,

-          přihlášením do systému uvidíte originál posudku,

-          k originálům lékařských posudků máte vždy přístup

-          zpravidla jednou za týden lékařské posudky zaměstnavatel obdrží ještě do datové schránky (požadavek zákona na prokazatelné doručení)

 

Proč naše posudky neobsahují kolonku podpisu převzetí lékařského posudku zaměstnancem?

-          Tuto informaci zaměstnavatel k ničemu nepotřebuje, podpis zaměstnance je uložen u nás, (posudek vystavuje zdravotnické zařízení, nikoli zaměstnavatel, a prokazatelné převzetí musí být schopen doložit zdravotnické zařízení)

 

Proč naše posudky neobsahují kolonku vzdání se práva na přezkoumání lékařského posudku?

-          Pro účely nabytí právního účinku posudku, dokument o vzdání se práva na přezkoumání lékařského posudku musí být uložen u zdravotnického zařízení.

-          Pokud se zaměstnanec vzdá práva na přezkoumání lékařského posudku, neznamená, že lékařský posudek nabyl právního účinku. Vzdát se práva na přezkoumání musí i zaměstnavatel (další účastník) a toto doručit zdravotnickému zařízení.

-          Vzdání se práva na přezkoumání lékařského posudku má velmi vážné právní důsledky, jeho důsledek je okamžitý a definitivní, proto by se tomu mělo věnovat mnohem více pozornosti, nestačí pouze obyčejný, krátký strojově nachystaný text a podpis. Formálně podepsané prohlášení o vzdání se práva na přezkoumání může být zpochybnitelný.


Zpět do výběru