Rychlý kontakt

MUDr. Tibor Vicsápi
Záhumenní 1477, Kopřivnice

ID datové schránky: p93dvba

tel: 595172444 

      556707951


  Vstup do klientské zóny


  


 


Ceník  výkonů nehrazených ze zdravotního pojištění platný od 1.1.2022


 Název výkonu

cena

1 Komplexní vyšetření 900
2 Opakované komplexní vyšetření 700
3 Cílené vyšetření praktickým lékařem
278
4 Kontrolní vyšetření praktickým lékařem 183
5 Očkování (bez ceny očkovací látky) 350
6 Vyšetření na posouzení zdravotní způsobilosti nereg. pacient 1000
7 Vyšetření na posouzení zdravotní způsobilosti reg. pacient 600
8 Konzultace nesledující léčebný účel 1. půl hodina ve věci
400
9 Konzultace nesledující léčebný účel 2. a další půl hodiny ve věci
500
10 Kopie dokumentace/strana
5
11 Výpis ze zdravotnické dokumentace pro účely pracovnělékařské péče
240
12 Podrobný výpis ze zdravotnické dokumentace/půl hodina 
339
13 Posouzení zdravotní způsobilosti  v rámci preventivní prohlídky
360
14 Vyšetření a stanovení zdravotní způsobilost ke studiu 200
15 Znalecký posudek/hodina 1000
16 Výkony pracovnělékařských služeb dle smlouvy
17 Cílené vyšetření a spirometrické vyšetření 
281
18 Administrativní úkon/ 10 minut 110
19 Bodové hodnocení bolestného nebo ztížení společnského  uplatnění/0,5 hodin 600
20 Cílené vyšetření a audiometrické vyšetření  350
21 Cílené vyšetření a EKG  208
22 Vyšetření na karpální tunely 571
23 Cílené vyšetření a chladový test

1200

 


 

Archiv ceníků

  1.