Aktuality

Kdo je kdo, co je co, aneb proč se nemůžeme domluvit

10. 2. 2023

V souvislosti s poskytováním péče ve zdravotnictví  přetrvává mnoho mýtů, polopravd a podobných nešvarů, které nám na všech úrovních zbytečně komplikují život. Proto jsem se rozhodl vytvořit tento materiál.  Je otevřen k široké diskusi a do budoucna může být doplněn.

Upozornění pro zaměstnavatele

1. 1. 2023

Dnem 1.1.2023 vešla v platnost vyhláška č. 452/2022, která novelizuje vyhlášku č. 79/2013. Podle této vyhlášky dochází zejména ke změně prohlídek v rizikových kat. 1. a 2. Některé prohlídky, kde není přítomno profesní riziko, jsou založeny na dobrovolnosti zaměstnance i zaměstnavatele. K této změně dochází bez ohledu na to, že  příslušné zákony změněny nebyly.

Vše na jednom místě

6. 6. 2021

Jsem provozovatelem ordinace všeobecného lékaře. Nemalou části naší činnosti je i poskytování pracovnělékařské péče. Zakoupením dalšího přístroje jsme se stali soběstačným v hodnocení rozsahu všech běžných rizik na pracovišti. Jsou to hluk, prašnost, celková fyzická zátěž, lokální svalová zátěž a vibrace. Příslušná specializovaná vyšetření jsme schopni provést na jednom pracovišti.

Zázrační lékaři Nemocnice Nový Jičín

19. 11. 2019

Lékaři v Nemocnici v Novém Jičíně jsou schopni ošetřovat pacienta, a přitom ho nemají v péči. Není to žádný vtip ani omyl. Potvrdil to primář ortopedického oddělení v svém dopise adresovaný Okresní správě sociálního zabezpečení (OSSZ). Udává, že pacientku sice ošetřili, ale vůbec ji neměli v péči. Je pravda, že jsem se už minulosti setkal s takovými hláškami ze strany lékařů a sester uvedené nemocnice, ale teď k tomu mám i písemný důkaz. Kromě uvedeného v nemocnici v Novém Jičíně jsou schopni dělat z pacientů pořádnou legraci. Avšak místo toho, aby se někdo z této legrace popukal smíchy, pacient zcela bezúčelně bloudí v systému zdravotnictví.

Neefektivní kontrolní a metodická činnost ČSSZ v oblasti nemocenského pojištění

30. 6. 2019

Jsem praktickým lékařem. Dlouhodobě se zabývám pohybem pacienta v systému zdravotnictví. Jednou z těžebních témat je i posuzovaní dočasné pracovní neschopnosti ošetřujícími lékaři. V této oblasti přetrvává z dob minulých řada nešvarů, které zcela zbytečně komplikují život pacientů.

Vyvinuli jsme pro Vás zcela nový systém administrace posuzování zdravotní způsobilosti k práci

1. 1. 2019

Jistě každému je známo, že administrativní práce v současnosti nás hodně zatěžuje. Proto jsme vyvinuli zcela nový systém, který by Vám to mohl ulehčit. Na první pohled to vypadá, že se jedná o zcela běžný formulář, který téměř stejně, jak na psacím stroji, je nutné v jednotlivých kolonkách vyplnit. Vyplnění několika prvních formulářů skutečně takto funguje. Do budoucna však funkce, které Vám výpočetní technika poskytuje, může práci ulehčit.

Informace pro pacienty o zpracování osobních údajů

8. 5. 2018

Podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)

Sledujeme hladinu cholesterolu a krevního cukru

14. 11. 2016

Občas ve sdělovacích prostředcích proběhne zpráva, že v rámci nějaké akce byly zdarma prováděny rozbory krve na cholesterol a krevní cukr. I váš praktický lékař tyto rozbory by při preventivních prohlídkách podle stanovených pravidel měl dělat; pokud v rámci rozborů by byl zjištěn nějaký problém, tak i častěji.

Stačí jen razítko?

8. 11. 2016

Domníváte se,  že lékařské posudky, které obdržíte od zdravotnických zařízení, jsou vždy v pořádku? Stačí skutečně jen „razítko“? Bydleli byste v domě, který vám může spadnout na hlavu?

Posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel

5. 8. 2011

Dříve než vešla v platnost vyhláška a posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel v současné podobě, která obsahuje vzor náležitostí lékařského posudku, žadatelé o posouzení přicházeli k potvrzení zdravotní způsobilosti s formulářem, kde v žádosti o řidičské oprávnění se nacházela i kolonka pro posouzení zdravotní způsobilosti. I když to nebylo správné, zcela běžně v této kolonce jsme potvrzovali zdravotní způsobilost.

Algoritmus posuzování zdravotní způsobilosti k práci

22. 5. 2011

V poslední době ve sdělovacích prostředích se objevilo několik případů, kdy v důsledku možná nesprávného pracovního zařazení byly způsobeny velké škody. Okolnosti jednotlivých případů neznám, proto nechci soudit, zda došlo k nějakému pochybení. Z vlastních zkušenosti však vím, že při posuzování zdravotní způsobilosti k práci je možno udělat mnoho chyb. K těmto chybám může dojít u všech zúčastněných stran. Vzhledem k tomu, že této problematice se věnuji více, jsem se rozhodl zpracovat tento stručný materiál.

Jak na dokumenty typu PDF?

16. 4. 2011

V našem zdravotnickém zařízení využíváme výpočetní techniku. Vzhledem k tomu, že u nás výpočetní technika neslouží pouze jako lepší psací stroj, ve velmi širokém rozsahu využíváme její funkce. Máme trvalé připojení k internetu a provozujeme i datovou schránku. Při komunikaci přes datovou schránku se velmi často používá jako nejuniversálnější formát dokumentu, datový formát PDF.

Může počítač chránit vaše zdraví?

6. 3. 2011

Při práci v našem zdravotnickém zařízení používáme výpočetní techniku. Na první pohled to vypadá jako každý jiný počítač. Náš počítač je však vybaven programovým vybavením, které umí mnohem více, než pouhou evidenci Vašich záznamů o nemocech. Programové vybavení našeho počítače přímo chrání vaše zdraví. Jak?

Uspěje lékařský posudek Vašeho zaměstnance před soudem?

6. 3. 2011

Nesprávně vydaný lékařský posudek zařízením závodní preventivní péče Vám může způsobit řadu nepříjemných situací. Jsem svědkem toho, že i řada zdravotnických zařízení závodní preventivní péče nesprávně vydává lékařské posudky.

Očkování proti chřipce – sezóna 2010/2011

22. 7. 2010

Pacienti, kteří mají zájem o očkování proti chřipce na podzim letošního roku, nechť sdělí svůj zájem v našem zdravotnickém zařízení nejpozději do 20. srpna 2010. Další informace poskytneme v jednotlivých ordinacích.

Rozšiřujeme ordinační hodiny

16. 1. 2010

V Kopřivnické ordinaci s okamžitou platností rozšiřujeme ordinační hodiny. Prozatím každý čtvrtek od 13:00 do 15:00 hodin. Tyto ordinační hodiny jsou určeny pouze pro objednané klienty.

Od Nového roku ordinujeme v nových prostorách

19. 12. 2009

Stávajícím i nastávajícím pacientům s potěšením mohu oznámit, že v Kopřivnici od začátku roku 2010 ordinujeme v nových prostorách. Nové prostory se nacházejí v budově MIDICAL CARE CENTRE (jedná o moderně rekonstruovanou budovu bývalého Městského úřadu v Kopřivnici, vedle budovy České spořitelny u kruhového objezdu). Nová ordinace bude v provozu od 4. 1. 2010 07:00 hodin. Ordinační hodiny budou zachovány v stávajícím rozsahu.

Zahájeno očkování proti chřipce – sezona 2009/2010

13. 9. 2009

Ne každé virové onemocnění, které člověk prodělá, je chřipka. Chřipka je závažné infekční onemocnění. Každoročně na ní umírá mnoho lidí.

Oznámení pro pojištěnce Zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra ČR

11. 8. 2009

Naše zdravotnické zařízení v rámci preventivních prohlídek provádí speciální test na zjišťování zhoubného nádoru tlustého střeva. Všemi zdravotními pojišťovnami, kromě Zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra ČR, tento výkon je řádně proplácen.

Mýty a popření přirozených jevů v souvislosti s posuzováním dočasné pracovní neschopnosti

15. 2. 2009

V souvislosti s nemocí pacient může být uznán práce neschopným. Dříve se vystavilo takzvané Potvrzení o dočasné pracovní neschopnosti, dnes se to jmenuje Rozhodnutí o dočasné pracovní neschopnosti. Bohužel v souvislosti s posuzováním pracovní neschopnosti přetrvává řada mýtů.

Preventivní prohlídky všeobecným praktickým lékařem

7. 2. 2009

Jistě každému je známo, že k lékaři se chodí nejen tehdy, když je někdo nemocný, ale i k preventivním prohlídkám. V podvědomí veřejnosti je zakotveno, že se chodí na prevence ke gynekologovi a k zubaři. Méně známé však je, že na preventivní prohlídky se chodí i k praktickému lékaři; eventuelně i k závodním preventivním prohlídkám, pokud je někdo zaměstnaný. Vzhledem k tomu, že jsem všeobecným praktickým lékařem, budu se trochu zabývat touto problematikou.

Jak na příznaky chřipky?

11. 1. 2009

Dle sdělovacích prostředků se blíží chřipková epidemie. Chřipka je virové onemocnění, ale od běžných viros se zpravidla odlišuje výraznými celkovými příznaky, jako jsou malátnost, zimnice a prudce stoupající teploty, které mohou dosáhnout až 40 stupňů i výše. Současně mohou být bolesti hlavy, kašel nejdřív dráždivý, později s vykašláváním hlenů, častější jsou i komplikace onemocnění. V současnosti proti chřipce existuje účinné očkování. Je poněkud otázkou, zda ještě v tuto chvíli otázku očkování řešit, protože tvorba protilátek trvá asi 14 dní, není teda jisté, zda očkování bude účinné.

Vítejte na stránkách o zdravotnickém zařízení

1. 1. 2009

Formou této webové prezentace bych chtěl naše klienty, ale i širokou veřejnost informovat o zdravotnickém zařízení, jehož jsem provozovatelem. Smyslem prezentace je zkvalitnění zdravotnickým zařízením poskytovaných služeb, ale i informování veřejnosti.

Základní pravidla nemocenského pojištění od 1.1.2009

23. 12. 2008

Jistě je Vám známo, že od 1. 1. 2009 nabývá platnosti zákon č. 187/2006 Sb. o nemocenském pojištění. Tento zákon přináší řadu novinek a změn. Více informaci najdete na webových stránkách České správy sociálního zabezpečení.

Upozornění pro pacienty

21. 12. 2008

Do ordinací praktických lékařů se velmi často dostavují pacienti po ošetření u jiného lékaře nebo v některé z nemocnic pouze pro doklad o pracovní neschopnosti („neschopenku“). Často jde dokonce o zcela absurdní situace, například pacient po ošetření zlomeniny s „nechodící“ sádrou musí absolvovat cestu pouze pro vystavení tohoto potvrzení.