Vše na jednom místě

Jsem provozovatelem ordinace všeobecného lékaře. Nemalou části naší činnosti je i poskytování pracovnělékařské péče.

+

Zakoupením dalšího přístroje jsme se stali soběstačným v hodnocení rozsahu všech běžných rizik na pracovišti. Jsou to hluk, prašnost, celková fyzická zátěž, lokální svalová zátěž a vibrace. Příslušná specializovaná vyšetření jsme schopni provést na jednom pracovišti.

Jsou to:

Obrovskou výhodou je, že zaměstnanec nemusí strávit tolik času návštěvou jiných specializovaných pracovišť a absence zaměstnance na pracovišti je mnohem menší. 

Kromě výše uvedeného disponujeme jedinečných velmi jednoduchým systémem vytvoření žádosti na pracovnělékařskou prohlídku na straně zaměstnavatele, jejím přebíráním na naší straně a zpětným předáváním lékařských posudků.

Tato agenda se odehrává zcela mimo fyzickou účast zaměstnance. Vše probíhá elektronicky. Jedině co nám zaměstnanec fyzicky musí donést je výpis ze zdravotnické dokumentace od svého praktického lékaře. Zaměstnanec odnese od nás v listinné podobně  posudek, který však je pouze jeho a  nemusí nikam odevzdávat. Zaměstnavatel dostává posudek elektronicky, a to se všemi náležitosti originálu. Systém je také spojen se základní nápovědou. Proto je určen je tedy i pro ty, kteří nemají až takové zkušenosti s vytvářením žádostí. Vytvoření tohoto systému stálo nemalé náklady, ale i přesto všem smluvním partnerům dáváme k dispozici zcela zdarma .