Ceník výkonů

nehrazených ze zdravotního pojištění platný od 1.1.2023

 • Komplexní vyšetření 1100 Kč
 • Opakované komplexní vyšetření 800 Kč
 • Cílené vyšetření praktickým lékařem 320 Kč
 • Kontrolní vyšetření praktickým lékařem 210 Kč
 • Očkování (bez ceny očkovací látky) 450 Kč
 • Vyšetření na posouzení zdravotní způsobilosti nereg. pacient 1300 Kč
 • Vyšetření na posouzení zdravotní způsobilosti reg. pacient 750 Kč
 • Konzultace nesledující léčebný účel 1. půl hodina ve věci 500 Kč
 • Konzultace nesledující léčebný účel 2. a další půl hodiny ve věci 550 Kč
 • Kopie dokumentace/strana 5 Kč
 • Výpis ze zdravotnické dokumentace pro účely pracovnělékařské péče 280 Kč
 • Podrobný výpis ze zdravotnické dokumentace/půl hodina 400 Kč
 • Posouzení zdravotní způsobilosti v rámci preventivní prohlídky 400 Kč
 • Vyšetření a stanovení zdravotní způsobilost ke studiu 250 Kč
 • Znalecký posudek/hodina 1000 Kč
 • Výkony pracovnělékařských služeb Dle smlouvy
 • Cílené vyšetření a spirometrické vyšetření 350 Kč
 • Administrativní úkon / 10 minut 130 Kč
 • Bodové hodnocení bolestného nebo ztížení společenského uplatnění / 0,5 hodin 750 Kč
 • Cílené vyšetření a audiometrické vyšetření 450 Kč
 • Vyšetření uší otoskopem 200 Kč
 • Cílené vyšetření a EKG 350 Kč
 • Vyšetření na karpální tunely 650 Kč
 • Cílené vyšetření a chladový test 1200Kč