Aktuality

Algoritmus posuzování zdravotní způsobilosti k práci

Datum publikování: 22. 5. 2011

+

V poslední době ve sdělovacích prostředích se objevilo několik případů, kdy v důsledku možná nesprávného pracovního zařazení byly způsobeny velké škody. Okolnosti jednotlivých případů neznám, proto nechci soudit, zda došlo k nějakému pochybení. Z vlastních zkušenosti však vím, že při posuzování zdravotní způsobilosti k práci je možno udělat mnoho chyb. K těmto chybám může dojít u všech zúčastněných stran. Vzhledem k tomu, že této problematice se věnuji více, jsem se rozhodl zpracovat tento stručný materiál.

V poslední době ve sdělovacích prostředích se objevilo několik případů, kdy v důsledku možná nesprávného pracovního zařazení byly způsobeny velké škody. Okolnosti jednotlivých případů neznám, proto nechci soudit, zda došlo k nějakému pochybení. Z vlastních zkušenosti však vím, že při posuzování zdravotní způsobilosti k práci je možno udělat mnoho chyb. K těmto chybám může dojít u všech zúčastněných stran. Vzhledem k tomu, že této problematice se věnuji více, jsem se rozhodl zpracovat tento stručný materiál.

Kompletní materiál je k dispozici  ke stažení ve formátu PDF