Aktuality

Ceník služeb platný od 1.1.2011

Datum publikování: 1. 1. 2011

+

 Název výkonu Cena (Kč)
1 Cílené vyšetření a aplikace očkovací látky 250
2 Cílené vyšetření a vydání posudku 370
3 Cílené vyšetření praktickým lékařem 250
4 Jednoduchý administrativní výkon 70
5 Komplexní vyšetření a vydání posudku 850
6 Komplexní vyšetření opakované 500
7 Komplexní vyšetření opakované a vydání posudku 600
8 Kontrolní vyšetření praktickým lékařem 200
9 Konzultace nesledující léčebný účel 1. půl hodina 250
10 Konzultace nesledující léčebný účel 2. a další půl hodiny 350
11 Kopie dokumentace/strana 5
12 Doprava za klientem/km 8
13 Odběr krve ze žíly 75
14 Prohlídka pracovišťe a vyhotovení zápisu/půl hodina 350
15 Stanovení okultního krvácení 150
16 Stanovení protilátek v krvi proti HIV 300
17 Vydání posudku (bez vyšetření) 270
18 Vydání posudku před nástupem k studiu 150
19 Výpis či opis zdravotnické dokumentace 1. půl hodina * 350
20 Výpis ze zdravotnické dokumentace – záloha 350
21 Výpis ze zdravotnické dokumentace  2. a další půl hodiny * 400
22 Znalecký posudek /hodina 400
23  Minimální kontakt nesledující léčebný účel  30
24  Stanovení hladiny glukosy na žádost pacienta  50
25  Prohlídka závodní preventivní péče  dle smlouvy
26 Audiometrické vyšetření a hodnocení sluchu 300
* obvyklá doba vypracování  od 7 dnů – přípratek 0%
* spěšné vypracovní do 3 dnů              – příplatek 30%
* neodkladné vypracování do 1 dne     – příplatek 50%