Aktuality

Neefektivní kontrolní a metodická činnost ČSSZ v oblasti nemocenského pojištění

Datum publikování: 30. 6. 2019

+

Jsem praktickým lékařem. Dlouhodobě se zabývám pohybem pacienta v systému zdravotnictví. Jednou z těžebních témat je i posuzovaní dočasné pracovní neschopnosti ošetřujícími lékaři. V této oblasti přetrvává z dob minulých řada nešvarů, které zcela zbytečně komplikují život pacientů.

Jsem praktickým lékařem. Již dlouhodobě se zabývám pohybem pacienta v systému zdravotnictví. Jednou z těžebních témat je i posuzovaní dočasné pracovní neschopnosti ošetřujícími lékaři. V této oblasti přetrvává z dob minulých řada nešvarů, které zcela zbytečně komplikují život pacientů.

Řada subjektů (pacienti, úřady, lékaři specialisty, soudy atd.) se domnívá, že „management“ dočasné pracovní neschopnosti je doménou praktických lékařů. Zcela záměrně jsem použil toto cizí slovo.  Nedávno jsem tento výraz slyšel od jednoho kolegy specialisty. Ono to zní velice odborně, ale z hlediska zákona o nemocenském pojištění dost dobře nevím, co to vlastně znamená. Někdy se setkávám s výrazem vedení dočasné pracovní neschopnosti. Význam těchto výrazů mi do dnešního dne nikdo řádně nevysvětlil. Mohou nad tím pouze spekulovat, co asi pod tím myslí? Domnívám se, že se jedná o jakousi speciální organizaci (vedení) pacienta v systému nemocenského pojištění vyplývající ze zákona. Jakási administrativně dispečerská služba.

V zákoně institut vedení pracovní neschopnosti není. Je tam  evidence práce neschopného pojištěnce. Tím se myslí pouze a jedině administrativní úkony spojené s léčením a posuzováním pacienta, který byl uznán dočasně práce neschopným (písemný záznam, podávání hlášení, vydávání různých dokladů atd.). Tyto úkony však jsou povinni dělat všichni ošetřující lékaři, a to bez rozdílu odbornosti.

Ještě se speciálně zastavím o pojmu ošetřující lékař (používaná zkratka OL).  Touto zkratkou se velmi často sekávám v lékařských nálezech specialistů. Používání této zkratky však je často zmatečné. Když to vidím v lékařské zprávě od specialisty a pacient sedí u mne, tak se mi občas naježí všechny chlupy.  Když vidím v lékařské zprávě specialisty, který pacienta léčil, že pacienta předává do péče OL, tak defacto tento specialista odkazuje pacienta v době psaní lékařské zprávy i sám na sebe.  V době psaní lékařský zprávy je sám ošetřujícím lékařem.  Ještě větší zmatek mám v situaci, kdy kromě doporučení další péče OL, specialista nepíše, že pacient má chodit do jiné specializované ambulance.  Nebo snad zkratka OL znamená „odvodní lékař“?  Tento pojem však dnes již neexistuje. Obvodní lékaři  již nejsou. A proč se mi občas ježí chlupy?  Pacient byl specialistou poučen, že se má hlásit u mne. Přitom buď žádnou péči ode mne nepotřebuje (je plně zajištěna někým jiným) nebo dokonce péči z důvodu mé odbornosti ani poskytovat nesmím.

Podstata veškerého problému spočívá v tom, že kontrolní a metodickou činnost při ošetřování pacienta v rámci dočasné pracovní neschopnosti provádí (provádět by měla) Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ).  Efektivní kontrolu a metodiku však neprovádí vůbec žádnou (alespoň ne na Okresní správě sociálního zabezpečení v Novém Jičíně).  Dokonce při pochybení ošetřujících lékařů mohou ukládat i pokuty. Já nejsem zastáncem rozdávání pokud. Stačilo by říct například: „Pane doktore nedělejte z našich pojištěnců legraci. Neposílejte je zbytečně od čerta ďáblu. Pokud pacienta ošetřujete v rámci pracovní neschopnosti, jste taky povinen provádět všechny úkony stanovené zákonem“.  Prostě jim to jednoduše vysvětlit. Základní pravidlo přitom natolik jednoduché, že by to měl pochopit i dítě na základní škole. Bohužel při diskuzích na internetu se občas setkávám s tím, že toto pravidlo nechápou ani zaměstnanci ČSSZ.  Nemělo by fungovat tak, kdy pacient se léčí ve specializované ambulanci, a přitom úkony spojené s pracovní neschopností provádí praktický lékař.  Pro srovnání, když si kupujete televizi, tak nejspíše vám nevystaví doklady spojené s prodejem na druhém konci města. Bohužel toto úsměvné srovnání ve zdravotnictví docela běžné, a to nejen v souvislosti s posuzováním dočasné pracovní neschopnosti.

Co mi napadá z výše uvedeného. Mimo jiné i to, že úředníkům místní OSSZ osud svých klientů v oblasti dočasných pracovních neschopností zajímá jen zcela okrajově.