Aktuality

Posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel

Datum publikování: 5. 8. 2011

+

Dříve než vešla v platnost vyhláška a posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel v současné podobě, která obsahuje vzor náležitostí lékařského posudku, žadatelé o posouzení přicházeli k potvrzení zdravotní způsobilosti s formulářem, kde v žádosti o řidičské oprávnění se nacházela i kolonka pro posouzení zdravotní způsobilosti. I když to nebylo správné, zcela běžně v této kolonce jsme potvrzovali zdravotní způsobilost.

Dříve než vešla v platnost vyhláška a posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel v současné podobě, která obsahuje vzor náležitostí lékařského posudku, žadatelé o posouzení přicházeli k potvrzení zdravotní způsobilosti s formulářem, kde v žádosti o řidičské oprávnění se nacházela i kolonka pro posouzení zdravotní způsobilosti. I když to nebylo správné, zcela běžně v této kolonce jsme potvrzovali zdravotní způsobilost. V současné době se setkávám s tím, že žadatelé o řidičské oprávnění přicházejí se správným formulářem, který odpovídá současným požadavkům vyhlášky, ale zároveň žádají potvrzení zdravotní způsobilosti i v kolonce na žádosti o řidičské oprávnění. Tvrdí, že pokud to tam nebude mít potvrzené, tak nedostanou řidičský průkaz.  Takto vystavený lékařský posudek je však neplatný.

Co se nám může stát, když vystavíme neplatný posudek?

V první řadě za vydaný lékařský posudek zodpovídá zdravotnické zařízení, které posudek vydává. Je nepřípustný takový postup, kdy zdravotnické zařízení vystaví na straně jedné správný posudek a na straně druhé nesprávný. Nelze vydat v téže věci dva různé posudky.  Ptal jsem se několika kolegů a zjistil jsem, že bez problémů zároveň potvrzují zdravotní způsobilost i na starých formulářích, kde posudek neodpovídá současným požadavkům. Tento postup mi tak trochu připadá, že například si půjdu koupit nové auto a v autosalonu za cenu nového auta mi přibalí ještě nepojízdný vrak. U těch nesprávných posudků by to bylo v pořádku, pokud by takový posudek byl kusem bezcenného papíru. Jakmile však opatříme našim razítkem a podpisem, tak neseme za to plně zodpovědnost. Věřte tomu, že v případě jakéhokoliv průšvihu na úřadu nebo v autoškole, dojde ke ztrátě Vámi vydaného platného posudku a každý bude mávat s Vaším neplatným posudkem. V případě námitkového řízení takový posudek zcela určitě bude zrušen.  Nemáte-li potom ještě zdokumentované ve zdravotnické dokumentaci prokazatelné převzetí, proti posudku je možno podat námitku až jeden rok od vydání.

Správný postup je takový, že zdravotnické zařízení vystaví posudek pouze jeden, který splňuje náležitosti stanovené vyhláškou, nechá si podepsat prokazatelné převzetí a kopii posudku založí ve své zdravotnické dokumentaci.   Pokud posuzovaný potřebuje více výtisků, nevidím problém, pakliže se to vydává na vlastních formulářích,  aby zdravotnické zařízení vydalo více výtisků, a pakliže to zdravotnické zařízení potvrzuje na doneseném formuláři, tak posuzovaný by měl donést více výtisků nebo nechť si nechá udělat ověřenou kopii (autorizovanou konversi) originálního posudku.

MUDr. Tibor Vicsápi