Aktuality

Sledujeme hladinu cholesterolu a krevního cukru

Datum publikování: 14. 11. 2016

+

Občas ve sdělovacích prostředcích proběhne zpráva, že v rámci nějaké akce byly zdarma prováděny rozbory krve na cholesterol a krevní cukr. I váš praktický lékař tyto rozbory by při preventivních prohlídkách podle stanovených pravidel měl dělat; pokud v rámci rozborů by byl zjištěn nějaký problém, tak i častěji.

Občas ve sdělovacích prostředcích proběhne zpráva, že v rámci nějaké akce byly zdarma prováděny rozbory krve na cholesterol a krevní cukr.  I váš praktický lékař tyto rozbory by při preventivních prohlídkách podle stanovených pravidel měl dělat; pokud v rámci rozborů by byl zjištěn nějaký problém, tak i častěji.

Za rozbory krve na cholesterol a krevní cukr vy osobně nic neplatíte. Platí to vaše zdravotní pojišťovna.

Nevím, zda vás praktický lékař při prevenci tyto rozbory skutečně dělá, u nás v rámci preventivních prohlídek hladinu cholesterolu a glukosy zcela určitě sledujeme. Provádíme jednak stanovené rozbory a vyšetření a podle zjištěného stavu i další.

Podle hladiny cholesterolu, vašeho krevního tlaku, kouření a věku stanovujeme takzvané „score“.

Score je jakýsi statistický ukazatel vzniku kardiovaskulárních onemocnění v nejbližších letech vašeho života.  Podle hodnoty score stanovujeme způsob léčby. Léčba spočívá v životosprávně a podle potřeby i v užívání léků.  Životospráva spočívá ve změně stravovacích zvyklostí a přiměřeném pohybovém režimu.  Účinkem užívaných léků by mělo být snižování hladiny cholesterolu a tuků.  Samo o sobě však léky bez změny životosprávy k léčbě nestačí.

Zvýšená hladina cholesterolu, obezita a dědičná zátěž může vést ke vzniku diabetu. 

Diabetes vzniká dnes již u velmi mladých jedinců. Dnes je již obecně známo, že zvýšená hladina cholesterolu způsobuje onemocnění kardiovaskulárního aparátu.  V době mých studií jsem slyšel, že v 60 letech Japonci vůbec neznali srdeční infarkt.  V té době srdeční infarkty u nás vnikaly zpravidla u osob vyššího věku.  Už ani toto není pravda.  Bohužel vznik srdečních infarktů i cévních mozkových příhod se posouvá čím dál tím více do mladšího věku.

Abychom my i vy měli přehled o tom, zda nemáte nebo nehrozí Vám nějaké onemocnění, choďte pravidelně na preventivní prohlídky.