Aktuality

Upozornění pro zaměstnavatele

Datum publikování: 1. 1. 2023

+

Dnem 1.1.2023 vešla v platnost vyhláška č. 452/2022, která novelizuje vyhlášku č. 79/2013. Podle této vyhlášky dochází zejména ke změně prohlídek v rizikových kat. 1. a 2. Některé prohlídky, kde není přítomno profesní riziko, jsou založeny na dobrovolnosti zaměstnance i zaměstnavatele. K této změně dochází bez ohledu na to, že  příslušné zákony změněny nebyly.

Je každému známo, že povinnost může být uložena pouze zákonem. Vyhláška sice povoluje  k některým prohlídkám vyslat zaměstnance na basi dobrovolnosti, ale zákoník práce podle ustanovení § 103 odst. (1) písmeno a) ukládá, že zaměstnavatel je povinen nepřipustit, aby zaměstnanec vykonával zakázané práce a práce, jejichž náročnost by neodpovídala jeho schopnostem a zdravotní způsobilosti. Z uvedeného ustanovení zákona nelze dovozovat, že se to týká jen vstupních lékařských prohlídek. Povinnost se vztahuje na celý průběh zaměstnání. Osobně si nedovedu představit, jak může zaměstnavatel splnit tuto povinnost, aniž by zaměstnance vysílal k pravidelným lékařským prohlídkám.

Při výkonu práce v 1. rizikové kategorii, kde je riziko ohrožení zdraví malé, bych nepovažoval taková problém. Avšak i zde  podle dosavadních zkušeností dost často nalézám, že řidič referent nemá dostatečnost zrakovou ostrost pro řízení motorového vozidla, a přitom ho nikdo, kdo tuto skutečnost zjistil nebo zjistit měl,  neposlal zákonem stanovené hlášení na příslušný úřad.

Problém však může vzniknout při výkonu práce v 2. rizikové kategorii. Je prokázáno, že 25% všech nemocí z povolání vzniká již při výkonu v této rizikové kategorii.

Vzhledem ke všem výše uvedeným skutečnostem bych chtěl na Vás apelovat, zvažte si, zda zaměstnance budete vysílat k pravidelným lékařským prohlídkám.