Aktuality

Uspěje lékařský posudek Vašeho zaměstnance před soudem?

Datum publikování: 6. 3. 2011

+

Nesprávně vydaný lékařský posudek zařízením závodní preventivní péče Vám může způsobit řadu nepříjemných situací. Jsem svědkem toho, že i řada zdravotnických zařízení závodní preventivní péče nesprávně vydává lékařské posudky.

Nesprávně vydaný lékařský posudek zařízením závodní preventivní péče Vám může způsobit řadu nepříjemných situací. Jsem svědkem toho, že řada zdravotnických zařízení závodní preventivní péče nesprávně vydává lékařské posudky.

Jistě chápu, že závodní preventivní péče může být pro řadu zaměstnavatelů okrajovou záležitostí, ale v případě pracovněprávního sporu s  Vaším zaměstnancem tato situace se však může snadno změnit. V poslední době daleko více zaměstnanci či bývalí zaměstnanci žalují zaměstnavatele. Řada sporů však může skončit neúspěchem zaměstnavatele právě z důvodu nesprávně vydaného lékařského posudku. Řada z Vás spoléhá na to, že absolvovaly kontrolu inspektorátem bezpečnosti práce a státním hygienickým dozorem a tyto orgány neshledaly žádné nedostatky na předložených lékařských posudcích. Ani tyto orgány však nemají za povinnost v lékařském posudku kontrolovat vše.  Jsem svědkem i toho, že i některé profesionální organizace zabývající se ryze závodní preventivní péčí, nesprávně vydávají lékařské posudky.

Těmto situacím se však dá snadno předejít. Je rozhodující znalost příslušné právní normy související se závodní preventivní péčí a posuzováním zdravotní způsobilosti k práci (tato právní norma je velmi jednoduchá, ale zásadní). Tuto znalost nutno zužitkovat a požadovat od smluvního zdravotnického zařízení, které provádí závodní preventivní péči, aby při posuzování zdravotní způsobilosti k práci dodržovat stanovené formální a věcné náležitosti procesu posuzování. Za formální a věcnou stránku posuzování a vydávání lékařských posudků nezodpovídá zaměstnavatel, ale příslušné zdravotnické zařízení provádějící závodní preventivní péči (nemáte-li smluvní zdravotnické zařízení, tak příslušné zdravotnické zařízení vydávající lékařský posudek).

V této záležitosti Vám mohu pomoci. Jsem ochoten poskytnout jednorázovou bezplatnou konzultaci pro zaměstnavatele, které o to projeví zájem. Stačí mne osobně navštívit, eventuálně mi zaslat kopii anonymizovaného lékařského posudku a v rámci svých možností se Vám k tomu vyjádřím; je možno se dohodnout i na jiné formě kontaktu. Za účelem osobní návštěvy využijte on-line objednávkový systém prostřednictvím webových stránek https://www.vicsapi.cz/rezervace

MUDr. Tibor Vicsápi