Aktuality

Vyvinuli jsme pro Vás zcela nový systém administrace posuzování zdravotní způsobilosti k práci

Datum publikování: 1. 1. 2019

+

Jistě každému je známo, že administrativní práce v současnosti nás hodně zatěžuje. Proto jsme vyvinuli zcela nový systém, který by Vám to mohl ulehčit. Na první pohled to vypadá, že se jedná o zcela běžný formulář, který téměř stejně, jak na psacím stroji, je nutné v jednotlivých kolonkách vyplnit. Vyplnění několika prvních formulářů skutečně takto funguje. Do budoucna však funkce, které Vám výpočetní technika poskytuje, může práci ulehčit.

Jedná se o webové rozhraní, kde si můžete vytvořit žádost o posouzení zdravotní způsobilosti k práci. (pokud si chcete stáhnout původní formulář, klikněte zde)

Benefity tohoto systému pro zaměstnavatele:

 • k žádosti je připojena bohatá nápověda, která bude postupně upravována a doplňována,
 • údaje o zaměstnavateli budou předvyplněné,
 • po filtraci vybranou žádost je možno zkopírovat (pokud se některé informace v žádostech se opakují, není potřeba v plném rozsahu novou žádost vytvářet, například pokud se jedná o stejného zaměstnance se stejnými parametry práce, tak stačí pouze předchozí žádost zaměstnance zkopírovat, uložit, vytisknout a nic víc, pokud se jedná o stejnou pozici a jiného zaměstnance, tak filtrovat podle pozice, zkopírovat a změnit osobní údaje atd.),
 • po vytvoření žádosti data automaticky odcházejí k smluvnímu poskytovali pracovnělékařské péče,
 • jakmile je vystaven posudek, nahrajeme ho do systému a originál posudku uvidíte prakticky v okamžiku vystavení,
 • o nahrání originálu posudku do systému obdržíte emailovou zprávu,
 • v systému uložený posudek je podepsán kvalifikovaným certifikátem a kvalifikovaným časovým razítkem.

Negativa tohoto systému:

 • Vhledem k tomu, že žádost o posouzení k zdravotní způsobilosti k práci je dokument, jako každý jiný, musí být někým autorizován, zůstává tedy nadále forma tištěného dokumentu žádosti, se kterým zaměstnanec přichází k prohlídce. Do budoucna podle zájmu by byla možná i plně elektronická podoba (záleží na tom, do jaké míry pracujete s elektronickými dokumenty). Potom by zaměstnanec mohl přijít pouze s identifikátorem (čárový nebvo QR kód).
 • I přes skutečnost, že uvidíte posudek hned po vystavení, nadále zůstává nutnost prokazatelného doručení z naší strany (datová schránka, převzetí zaměstnancem proti podpisu a pod.).

Postup práce s webovou aplikací a proces posuzování

Vytvoření žádosti

 • na základě žádosti zaměstnavatele vytvoříme účet, do kterého se budete přihlašovat s pomocí uživatelského jména a hesla (zapomenuté heslo je možno znovu vygenerovat).
 • v systému vytvoříte žádost, uložíte a vytisknete, opatříte razítkem a podpisem a předáte zaměstnanci.

Posouzení a doručení posudku

 • zaměstnanec přichází k posouzení na sjednaný termín (objednávky cestou objednávkového systému),
 • po posouzení je vydán posudek a nahrajeme do systému,
 • o nahrání posudku do systému obdržíte  e-mailovou zprávu,
 • přihlášením do systému uvidíte originál posudku,
 • k originálům lékařských posudků máte vždy přístup,
 • zpravidla jednou za týden posudky zaměstnavatel obdrží ještě do datové schránky (požadavek zákona na prokazatelné doručení)

Proč naše posudky neobsahují kolonku podpisu převzetí lékařského posudku zaměstnancem?

 • Tuto informaci zaměstnavatel k ničemu nepotřebuje, podpis zaměstnance je uložen u nás, (posudek vystavuje zdravotnické zařízení, nikoli zaměstnavatel, a prokazatelné převzetí musí být schopen doložit zdravotnické zařízení)

Proč naše posudky neobsahují kolonku vzdání se práva na přezkoumání lékařského posudku?

 • Dokument o vzdání se práva na přezkoumání lékařského posudku musí být uložen u zdravotnického zařízení.
 • Pokud se zaměstnanec vzdá práva na přezkoumání lékařského posudku, neznamená, že lékařský posudek nabyl právního účinku. Vzdát se práva na přezkoumání musí i zaměstnavatel (další účastník) a toto doručit zdravotnickému zařízení.
 • Vzdání se práva na přezkoumání lékařského posudku má velmi vážné právní důsledky. Jeho důsledek je okamžitý a definitivní, proto by se tomu mělo věnovat mnohem více pozornosti. Nestačí pouze obyčejný, krátký strojově nachystaný text a podpis. Formálně podepsané prohlášení o vzdání se práva na přezkoumání může být zpochybnitelný.