MUDr.
Tibor Vicsápi

Poskytovatel zdravotních služeb v oboru všeobecného a pracovního lékařství.

Pracovnělékařské prohlídky (vše na jednom místě)

Jsem provozovatelem ordinace všeobecného lékaře.

Nemalou částí naší činnosti je i poskytování pracovnělékařské péče.

Zakoupením dalšího přístroje jsme se stali soběstačnými v hodnocení rozsahu všech běžných rizik na pracovišti. Jsou to hluk, prašnost, celková fyzická zátěž, lokální svalová zátěž a vibrace. Příslušná specializovaná vyšetření jsme schopni provést na jednom pracovišti.

V čem se lišíme?

Naše pacienty zveme k preventivním prohlídkám

Nežádoucí lékové interakce Vámi užívaných léků kontrolujeme zcela automaticky

Hlídáme vaše očkování

Pravidelně kontrolujeme hladinu cholesterolu a krevního cukru v krvi

K vyšetření či ošetření se u nás můžete objednat on-line

Rozesíláme upozorňující SMS k návštěvě lékaře

Pro recept na dlouhodobě užívané léky nebo komenazační pomůcky k nám do ordinace nemusíte chodit

Elektronické recepty je možno objednat i prostřednictvým našich webových stránek

U nás obdržíte pouze platné lékařské posudky

Naši pacienti nemusí zbytečně obcházet zdravotnická zařízení pro různé doklady

Informace o zpracování osobních údajů

Zásady o zpracování osobních údajů podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)

Aktuality

Kdo je kdo, co je co, aneb proč se nemůžeme domluvit

10. 2. 2023

V souvislosti s poskytováním péče ve zdravotnictví  přetrvává mnoho mýtů, polopravd a podobných nešvarů, které nám na všech úrovních zbytečně komplikují život. Proto jsem se rozhodl vytvořit tento materiál.  Je otevřen k široké diskusi a do budoucna může být doplněn.

Upozornění pro zaměstnavatele

1. 1. 2023

Dnem 1.1.2023 vešla v platnost vyhláška č. 452/2022, která novelizuje vyhlášku č. 79/2013. Podle této vyhlášky dochází zejména ke změně prohlídek v rizikových kat. 1. a 2. Některé prohlídky, kde není přítomno profesní riziko, jsou založeny na dobrovolnosti zaměstnance i zaměstnavatele. K této změně dochází bez ohledu na to, že  příslušné zákony změněny nebyly.