Rychlý kontakt

MUDr. Tibor Vicsápi
Záhumenní 1477, Kopřivnice

ID datové schránky: p93dvba

tel: 595172444 

      556707951


  Vstup do klientské zóny


  


 


Vše na jednom místě

Jsem provozovatelem ordinace všeobecného lékaře. Nemalou části naší činnosti je i poskytování pracovnělékařské péče.

Zakoupením dalšího přístroje jsme se stali soběstačným v hodnocení rozsahu všech běžných rizik na pracovišti. Jsou to hluk, prašnost, celková fyzická zátěž, lokální svalová zátěž a vibrace. Příslušná specializovaná vyšetření jsme schopni provést na jednom pracovišti.


Centrální rezervační systém

Na výše uvedeném okazu se nalézá možnost rezervace k testování Covid 19, včetně  možnosti rezervace k očkování


Úředníci Okresní správy sociálního zabezpečení v Novém Jičíně nejsou schopni efektivně řešit komfort svých pojištěnců v oblasti nemocenského pojištění.

Související články:


V čem se lišíme  

  • Naše pacienty zveme k preventivním prohlídkám ...
  • Nežádoucí lékové interakce vámi užívaných léků kontrolujeme zcela automaticky …
  • Hlídáme vaše očkování …                                 
  • Pravidelně kontrolujeme hladinu cholesterolu a krevního cukru v krvi >>>
  • K vyšetření či ošetření se u nás  můžete objednat >>>
  • Rozesíláme upozorňující SMS k návštěvě lékaře …
  • Pro recept na dlouhodobě užívané léky k nám do ordinace nemusíte chodit  >>>
  • Elektronické recepty  je možno objednat i prostřednictvým našich webových stránek >>>
  • U nás obdržíte pouze platné lékařské posudky  >>>
  • Naši pacienti nemusí zbytečně obcházet zdravotnická zařízení pro různé doklady  ….

(>>> znamená další odkaz)


Informace o zpracování osobních údajů

Podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)

https://crs.uzis.cz/