Dne 10.10.2019 z důvodu školení ordinujeme pouze v Novém Jičíně

 


Úředníci Okresní správy sociálního zabezpečení v Novém Jičíně nejsou schopni efektivně řešit komfort svých pojištěnců v oblasti nemocenského pojištění.

 

Související články:


Čtěte pozorně (novinka)

Jistě každému je známo, že administrativní práce, hlavně její množství, v současnosti nás hodně zatěžuje. Proto jsme  pro Vás vyvinuli zcela nový systém podání žádosti o posouzení zdravotní způsobilosti k práci, který by Vám to mohl ulehčit. Na první pohled to vypadá, že se jedná o zcela běžný formulář, který téměř stejně, jak na psacím stroji, je nutné v jednotlivých kolonkách vyplnit.  Vyplnění několika prvních formulářů skutečně takto funguje.  Do budoucna však funkce, které výpočetní technika poskytuje, Vám může práci hodně ulehčit.


V čem se lišíme  

  • Naše pacienty zveme k preventivním prohlídkám ...
  • Nežádoucí lékové interakce vámi užívaných léků kontrolujeme zcela automaticky …
  • Hlídáme vaše očkování …                                 
  • Pravidelně kontrolujeme hladinu cholesterolu a krevního cukru v krvi >>>
  • K vyšetření či ošetření se u nás  můžete objednat >>>
  • Rozesíláme upozorňující SMS k návštěvě lékaře …
  • Pro recept na dlouhodobě užívané léky k nám do ordinace nemusíte chodit  >>>
  • Elektronické recepty  je možno objednávat i prostřednictvým našich webových stránek >>>
  • U nás obdržíte pouze platné lékařské posudky  >>>
  • Naši pacienti nemusí zbytečně obcházet zdravotnická zařízení pro různé doklady  ….

(>>> znamená další odkaz)


Informace pro pacienty o zpracování osobních údajů

podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)